سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ساخت و تولید
منوی اصلی

اعضای گروه آموزشی استان

محمد رضا ابوالحسنی فوق لیسانس 

تلفن گروههای آموزشی استان مرکزی   08612226040

E mail:m_abolhasani55@yahoo.com

روز سه شنبه هر هفته